We’ve updated our Terms of Use to reflect our new entity name and address. You can review the changes here.
We’ve updated our Terms of Use. You can review the changes here.

Gjinjenjé

by Kiev Office

/
1.
2.
Rto 02:14
3.
4.
5.
Glose 02:59
6.
7.
Smjerzk 00:35
8.
Gjinjenjé 03:02
9.
10.
11.
12.
Povjôstka 03:39

about

tytuł ósmego albumu Kiev Office - “Gjinjenjé” - oznacza w języku kaszubskim “zanikanie”. Płyta opowiada o utracie domu, rodzinnej ziemi, języka i kultury. Dotyka tematów przymusowej asymilacji i czystek etnicznych. “Gjinjenjé” to historia Słowińców, ewangelickich Kaszubów znad jezior Gardno i Łebsko, jednej z ostatnich społeczności, która przez wieki zachowała na Pomorzu Zachodnim rodzimą kulturę i język. W czasach Księstwa Pomorskiego i reformacji dla Słowińców powstały pierwsze tłumaczenia tekstów religijnych na język kaszubski. Osieroceni przez wygasłą dynastię Gryfitów w czasach pruskich byli poddawani systemowej germanizacji, która doprowadziła do ostatecznej utraty języka w XX w. Powojenne próby polonizacji, wyrachowana polityka władz PRL i przemoc ze strony części polskich osadników doprowadziły do ostatecznego rozbicia społeczności słowińskiej i wyjazdu większości Słowińców do Niemiec.

"Gjinjenjé", means "disappearance" in Kashubian (Pomeranian) language. Our 8 album tells story about the loss of home, native land, language and culture. It touches upon the topics of forced assimilation and ethnic cleansing. “Gjinjenjé” is a story of Slovincians, Evangelical Kashubians from the Gardno and Łebsko lakes, one of the last communities that for centuries preserved its native culture and language in Western Pomerania. During the times of the Duchy of Pomerania and the Reformation, the first translations of religious texts into Kashubian were made for the Slovinians. Orphaned by the extinct Griffin dynasty in Prussian times, they were subjected to systemic Germanization, which led to the final loss of the language in the 20th century. Post-war attempts at Polonization, the calculated policy of the PRL authorities and the violence of some Polish settlers led to the final breakdown of the Slavic community and the departure of most of the Slovinians to Germany

credits

released December 29, 2021

Maciej Bandur – głos (1, 2, 5, 8, 11), bęben szamański (2, 8, 5), diabelskie skrzypce (9, 11)
Mateusz Bartoszek – gitara (9, 11)
Maja Domachowska – głos (4, 12)
Konstanty Kostka – instrumenty klawiszowe (4)
Joanna Kucharska – głos (11), gitara basowa (11,12)
Tadeusz Kulas – trąbka (4)
Hubert Kurkiewicz – głos, microkorg (10)
Marcin Lewandowski – gitara basowa (3, 4, 6, 8, 10), gitara (1, 2, 9, 10, 12)
Michał Miegoń – głos (3, 4, 6, 11), gitara (2, 3, 4, 6, 8, 8, 9, 10, 11, 12), gitara basowa (1, 9), instrumenty klawiszowe (3, 9), sampler (1, 9)
Paweł Przyborowski – gitara elektryczna (12)
Krzysztof Wroński – perkusja (1 – 12)
Teksty:
Maciej Bandur (1, 2, 8), Maja Domachowska (12), Michał Miegoń (3, 6), Hubert Kurkiewicz (10), Joanna Kucharska, Michał Miegoń, Krzysztof Wroński (11), nagrania terenowe wykonane przez Andrzeja Melina – głos Hermana Kötscha (7), nagrania terenowe wykonane przez Zenona Sobierajskiego – głos Karla Judaschke (9), Anonim, z: Teksty pomorskie, Friedrich Lorentz, 1913 (2)
Cytat na okładce pochodzi z książki "Nazywano ich Słowińcami. Wybór źródeł" (autor: Hieronim Rybicki, wydanie: Instytut Kaszubski w Gdańsku, 2003)
Tłumaczenie tekstów oraz kwerenda lingwistyczna: Maciej Bandur


Mix, mastering, produkcja: Michał Miegoń @ Sound 8, Gdynia
Zarejestrowano w Sound 8, Gdynia w roku 2021 za wyjątkiem ścieżek zrealizowanych przez: Tadeusz Kulas – trąbka (4), Paweł Przyborowski – gitara (12), Konstanty Kostka – inst. klawiszowe (4), Hubert Kurkiewicz – głos, microkorg (10) – nagrano indywidualnie

Oprawa graficzna: Krzysztof Wroński
Tłumaczenie tekstów oraz kwerenda lingwistyczna: Maciej Bandur

"Gjinjenjé": słuchowisko audiowizualne poświęcone historii Słowińców powstało dzięki dofinansowaniu Województwa Pomorskiego.
Album płytowy powstał dzięki dofinansowaniu Miasta Gdynia

Dziękujemy za wsparcie Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Smołdzinie, Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach, Muzeum Regionalnemu w Smołdzińskim Lesie.

license

all rights reserved

tags

about

Kiev Office Poland

Kiev Office is a band straight from Gdynia and Baltic Sea. Formed in 2007 by Michał Miegoń (Voc, Guitar, Synth) constantly creates Pomeranian noise, melodies and abstract lyrics followed by powerful rhythm foundation.

contact / help

Contact Kiev Office

Streaming and
Download help

Redeem code

Report this album or account

Kiev Office recommends:

If you like Kiev Office, you may also like: